Mga Alaala Ng Atimonan, Quezon

Alas siete na ng umaga. Ito ang normal na oras ng pag-gising naming magpipinsan. Pagkabangon ay kailangan naming tikluping mabuti ang aming pinaghigaan dahil kung hindi, malalagot kami kay Lolo. Pagkatapos magligpit, lahat kami ay dudulog sa hapag-kainan para mag-agahan. Hindi pwedeng may mahuli. Kailangan sabay-sabay. Mahapdi ang malapad na tsinelas ni Lolo kapag napalo ka nito sa puwet dahil ayaw mong sumabay sa pagkain.

Continue reading Mga Alaala Ng Atimonan, Quezon

Laitero

Ikaw ba ay mahilig manlait ng kapwa?
Wala ka na bang ibang makita kundi kapintasan sa ibang tao?
Mahilig din bang manlait ang mga magulang mo? Ang mga kamag-anak mo?

Laitero РTawag sa taong mahilig manlait ng ibang tao.
Lait – To mock, ridicule, make fun of, but wait there’s more!

Nung bata pa kami lagi akong tinatamad pumunta sa mga family reunion. Oo, masaya at maraming pagkain pero kapag naiisip ko pa lang yung ibang mga kamag-anak kong mahilig manlait kahit kailan hindi talaga ako ginanahang pumunta doon.

Continue reading Laitero